Přeskočit na obsah

Manuál Stolní kalendář

Hlavní okno

Časová tlačítka dole posouvají čas dopředu a delším stiskem do minulosti. Dotykem na číslo dne změníte výchozí den pro určování posunu času. Dotykem na narozeniny, nebo plány můžete editovat. Delším stiskem můžete událost přeposlat jiné osobě. Přejetím prstem po obrazovce se dostanete k dalším obrazovkám, dvěma nalevo a dvěma napravo.

Mapa obrazovek: Databáze – Hledání – Kalendář – Editace – Propojení.

Editace

Další osoby, nebo plány se přidávají automaticky, když vyplníte poslední prázdnou. Pokud chcete osobu nebo plán smazat, stačí smazat její jméno nebo text.

Vyhledávání

V datech můžete vyhledávat textem napsaným vedle lupy. Kliknutím na lupu přepínáte mezi hledáním kdekoliv v textu, nebo v textu, který stejně začíná. Volbou dole můžete přepínat hledání pouze v osobách, nebo plánech. Dotykem na název sloupce můžete data seřadit podle abecedy. Dotykem na šipku se přesunete na začátek, nebo konec seznamu. Dotykem na druhou šipku se celý seznam ovlivněný vyhledáním přesune do obrazovky odesílání, kde lze ještě vybírat, co odešlete.

Nejdříve se propojíte s druhou osobou přes univerzální klíč. Jeden z vás dá Vygenerovat klíčdotykem na klíč se klíč zkopíruje do schránky androidu a tento klíč pošlete přes nějaký komunikátor druhé osobě.

Ta si klíč zkopíruje a přes volbu Zadat obdržený klíč ho vloží a osoby jsou propojeny. Delším stiskem na spojení můžete spojení smazat.

Další obrazovky:

V obrazovce kalendáře můžete dlouze přidržet prst na něčích narozeninách nebo svých plánech a tím se přepnete do obrazovky odesílání. Dále můžete v obrazovce vyhledávání zobrazené záznamy přenést do obrazovky odesílání přes dotyk na tlačítko druhé šipky.

Poté vyberete události, které chcete poslat a vyberete komu je poslat – Odeslat.

Odeslání

Druhá osoba obdrží oznámení stejně, jako když obdržíte na mobilu zprávu. Dotykem na oznámení se otevře seznam přijatých událostí a dotyčný si může vybrat, které události přidá do svého kalendáře.

Obdržení