Přeskočit na obsah

Manuál Záruky

Registrace

Při prvním spuštění programu je aktivní Trial verze, kterou si můžete na dva měsíce vyzkoušet, poté program sám přepne na Freeware verzi. Volbu licence najdete pod tlačítkem Registrace, kde si můžete pohodlně objednat PRO verzi.

Hlavní okno

V hlavním okně uvidíte tlačítkovou lištu, pomocí které můžete začít přidávat záznamy volbou Upravit nebo editovat záznam dvojitým kliknutím na něj.

Přepínací tlačítka Neprošlé, U konce, Prošlé, Všechny slouží k zobrazení záznamů setříděných podle doby do vypršení záruky.

Pravým kliknutím na U konce můžete otevřít textové políčko, kde můžete změnit počet dnů před koncem záruky, ale při záporném čísle také počet dnů po záruce.

Záruky U konce jsou monitorovány pokud zapnete HlídatProgram se spustí jednou denně a provede kontrolu, zda nějaké položky U konce záruky existují a případně zobrazí okno. Zaškrtnutím prvního sloupce položky ji program nebude hlídat.

Pravým kliknutím na Databáze můžete rychle mezi databázemi přepínat.

Tlačítkem Seřadit však můžete přepnout setřídění podle doby uplynulé od nákupu položky.

V záznamech můžete Hledat nebo použít Filtr.

Tlačítkem Tisk vytisknete aktuální seznam.

Volbou Importovat můžete načíst data ze starých verzí programu, ale také sloučit více databází do jedné.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze data řadit vzestupně a sestupně a také lze přetažením sloupce za jiný změnit jeho umístění.

Pravý seznam zobrazuje přílohy k aktuálně vybranému záznamu. Přílohu lze spustit dvojitým kliknutím na ni.

Dolní panel obsahuje informační volby, které kliknutím lze měnit: 
Zoom – změna velikosti písma nebo pomocí CTRL + kolečko myši
Databáze – zobrazí cesty ke všem datovým souborům programu
Limit – zobrazitelný počet položek (dobré omezit u velké databáze)
Celkem – přepíná součet nákupních a prodejních cen nebo jejich rozdílu.

V PRO verzi nyní máte pokročilé filtry k jednotlivým sloupcům. Čísla a datumy lze filtrovat se znakem větší nebo menší vždy na začátku např. „<12.1.2011“ znamená, že se vyfiltrují záznamy starší 12. ledna 2011. Znak lze pohodlně vložit dvojklikem v textovém poli. Bez znaku menší/větší se hledá shoda a slovo „nic“ vybere prázdné buňky. Filtrování aktivujete stisknutím Enter nebo deaktivujete tlačítkem Filtr

Databáze

Na začátku si můžete zvolit heslo k databázovému souboru, který pak bude obsahovat vámi nadefinované databáze.

S databázovým souborem může pracovat více uživatelů najednou, aktuálně editovaná databáze se pro ostatní uzamkne.

Levým kliknutím na Databáze se otevře okno, kde můžete založit více databází s různými měnami.
U jednotlivých databází lze pojmenovat sloupce podle své potřeby. Pět volitelných kolonek (sloupců) lze také skrýt, pokud je nepotřebujete.

Pravím kliknutím na Přidat lze vybrat novou předdefinovanou databázi.

Zde změníte vstupní heslo do databáze nebo omezíte přístup k editaci pomocí editačního hesla.

Databázi můžete deaktivovat, aby položky z ní nebyly zobrazovány při zobrazení všech databází, a tím také nebyly Hlídány.

Pokud potřebujete změnit Měnu, můžete zde navíc přepočítat všechny ceny.

Zálohování

Přes tlačítko Umístění otevřete okno, kde lze změnit umístění databáze (včetně příloh) a umístění zálohování.

Ve Freeware verzi lze ukládat pouze do složky Documents.
Ve zkušební a PRO verzi lze také ukládat do cloudu (lokální instalace) DBDropBoxgoogledriveGoogleDriveskydriveOneDrive nebo syncSync
Pokud je program registrovaný na nějaký disk, můžete přesunout umístění i na něj.

V záložce Záloha zapnuta/vypnuta můžete obnovit ze záloh starší databázi včetně příloh nebo provézt okamžitou zálohu. Automatická záloha je prováděna při startu programu, pokud došlo posledně ke změně počtu položek v databázi.

Návod jak sdílet databázi přes cloud:

 • Oba uživatelé si nainstalují stejný cloud se společným účtem
 • Nebo oba uživatelé si nainstalují stejný cloud se svým účtem
  • V Umístění máte vybraný cloud pro ukládání databáze (složka pyramidak)
  • Na webu v cloudu dáte sdílet složku pyramidak s jiným uživatelem cloudu
  • Tomu uživateli přijde email s odkazem na web do cloudu, se sdílenou složku
  • Na webu na sdílené složce přes menu vybere volbu přidat mezi své soubory
  • Tím oba uživatelé synchronizují ve stejném umístění „Cloud“/pyramidak
  • Uživatel v Zárukách vybere stejný cloud, kde na něj čeká sdílená databáze

Editace

Výchozí Editační formulář je nejpřehlednější způsob, jak začít vytvářet záznamy.

Dolní volba zatržením zkopírovat znamená, že nemusíte pokaždé vyplňovat všechny kolonky znovu, ale program ponechá data z posledního záznamu.

Povolením delších kolonek budete moci zapsat více textu do některých buněk. Na druhou stranu delší text nebude vidět v tisku.

Zatržením seznamy se budou rozbalovací seznamy plnit daty ze všech založených databází.

Číslování pořadového čísla položek probíhá v rámci editované databáze. Pokud zatrhnete číslovat, tak budou mít všechny databáze jednu číselnou řadu, číslování tedy bude probíhat v rámci všech databází.

Pod tlačítkem přidat je tlačítko odebrat, kterým můžete smazat položku natrvalo nebo ji pouze označit jako smazanou.

Pokud máte založenou více než jednu databázi, budete mít přístupné třetí tlačítko, kterým můžete přesunout položku do jiné databáze.

Další tlačítko je pro přílohy. K záznamům můžete uložit přílohy nejrůznějších formátů, které se budou ukládat do adresáře u databáze. Přidání provedete použitím kontextového menu nebo přetažením souborů do seznamu příloh.

Tlačítko uložit uloží veškeré změny a poslední tlačítko je naopak anuluje kromě změn v přílohách, ty vrátit nelze.

Tabulka

V Editační tabulce lze editovat hromadně, ale nemůžete spravovat přílohy.
Můžete mazat řádky, vkládat data (tabulku, řádky, buňky jako z excelu) přes schránku Windows do editační tabulky směrem od vybrané buňky nebo naopak kopírovat řádky či celou tabulku přes schránku Windows rovnou do Excelu.

Můžete zvolit exportovat do souboru celou tabulku.

Můžete pohodlně přečíslovat pořadová čísla vybraných záznamů od zvoleného čísla řádku směrem dolů nebo hromadně měnit hodnotu ve vybraných sloupcích.